lauantai 20. huhtikuuta 2013

Yrityksen E-strategia

Yrityksen visio:
 • mitä olemme nyt?
 • mitä haluamme olla tulevaisuudessa?

Yritykselle on tärkeää määrittää visio: se kertoo työntekijöille, asiakkaille ja kilpailijoille sen, minkälaiseksi organisaatio aikoo kehittyä tulevaisuudessa. Lisäksi hyvä visio yhdistää ja motivoi työntekijöitä, kun yrityksen tulevaisuuden tavoitteet ovat myös heille selkeitä.

Voidakseen määritellä tulevaisuuden tavoitteita, yrityksen täytyy olla ensin selvillä nykytilanteesta (liikevaihdon ja liikevoiton lisäksi mm. yrityksen asemasta suhteessa kilpailijoihin ja asiakkaiden mielikuvista yrityksestä). Kun nykytilanne on selvillä, määritellään se, mihin suuntaan yritys haluaa kehittyä tietyllä aikavälillä (esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden sisällä). Visiona voi olla esimerksi:
 • olla alansa johtava toimija tietyllä markkina-alueella (TeliaSonera & HolidayClub & Levi)
 • olla tunnettu tehokkuudesta ja laadusta (Fastems)
 • olla tunnettu vastuullisuudestaan (ASPA Palvelut)
 • kasvattaa liikevaihtoa (esimerkiksi 30 %) verkkokaupan avulla 

Hyvä visio on lyhyt, ytimekäs ja helposti omaksuttava.

Visiosta strategiaan

Kun yrityksen visio on selvillä, voidaan siirtyä strategiaan. Strategiassa määritellään ne keinot ja menetelmät, joilla saavutetaan visio, eli siirrytään nykytilanteesta tulevaisuuteen.

Kuva: Fetmano
Esimerkiksi Oy Levi Ski Resort Ltd määrittelee toimintastrategiassaan keinoiksi saavuttaa visionsa olla vuonna 2020 Pohjoismaiden johtava talviurheiluaktiviteettejä tuottava yhtiö seuraavat:
 • tehokas lumetus
 • jatkuva tuotekehitys ja uudet hissi- ja rinneinvestoinnit
 • henkilökunnan koulutus
 • kansainvälisen tunnettavuuden parantaminen maailman-cup-kisojen kautta
 • Levin alueen maastohiihtolatujen ja moottorikelkkareittien kunnossapito


Yrityksen E-strategia

Kuten aikaisemmasta käy ilmi, visio on strategisen suunnittelun lähtökohta. Näin ollen visiota ei pidä unohtaa myöskään suunniteltaessa yrityksen E-strategiaa. E-strategia auttaa yritystä tehostamaan liiketoimintaansa (etenkin myyntiä ja markkinointia) sähköisin keinoin, ja siten saavuttamaan kilpailuetua suhteessa alan muihin toimijoihin. Esimerkiksi, jos yrityksen visiona on olla oman alansa markkinajohtaja (mikä usein edellyttää myynnin kasvua), toimintastrategiassa on silloin oletettavasti mainittu yhdeksi keinoksi saavuttaa visio myynnin ja markkinoinnin tehostaminen, ja myyntiä ja markkinointia taas voi tehostaa sähköistämällä liiketoiminnan prosesseja. Sähköistämisprosessi tulee toteuttaa suunnitelmallisesti eli E-strategian avulla. Esimerkiksi verkkokauppaa tai Facebook-sivuja ei pidä perustaa vain siksi, että kaikilla muillakin on sellaiset.

Yrityksen E-strategia pitää sisällään:
 • talous- ja asiakkuuden hallinnan sähköistämisen
 • yrityksen käyttämät sähköiset näkyvyyskanavat (nettisivut ja -palvelut, joissa yrityksen tuotteet ovat esillä, esimerkiksi kotisivut ja Facebook)
 • yrityksen käyttämät sähköiset myyntikanavat (sähköiset kanavat, joiden kautta yrityksen tuotteita voi ostaa: esimerkiksi oma verkkokauppa ja matkanjärjestäjien verkkokaupat)
 • näkyvyys- ja myyntikanavat saattavat olla osittain samoja (esimerkiksi parhaimmillaan yrityksen verkkokauppa on kiinteä osa yrityksen kotisivuja)
 • henkilökunnan koulutuksen uusien sähköisten työvälineiden käyttöön

E-strategia auttaa myös tunnistamaan ns. sudenkuopat: verkkokaupan perustaminen ei tehosta myyntiä ja säästä resursseja, jos henkilökunta joutuu syöttämään asiakkaan tekemän verkkotilauksen käsin varsinaiseen varausjärjestelmään. Asiakkaan tekemän verkko-oston tulisi kirjautua sekä varauskalenteriin että kirjanpitoon automaattisesti.

Muut kuin linkitetyt lähteet:

Kirsi Mikkolan luentokalvot
http://www.amt.fi/static/artikkelit/55.pdf
http://www.e-conomic.fi/kirjanpito-ohjelma/sanakirja/strategia
http://www.businessfellows.com/articles/22 

1 kommentti:

 1. Perfect almost, yhden tai kaksi lisäisin vielä:
  e-strategia nivoutuu yrityksen muihin strategioihin, se ei yksistään tuota tulosta.E-strategia sisältää myös kumppanuusverkoston määrityksen tai viittauksien kumppanuusstrategiaan. Hienoa!

  VastaaPoista